KONTAKTUJTE NÁS

Spätný odber sklených črepov a poškodených autoskiel prevádzkuje

 

 Novozámocká 24

960 01 Zvolen

 

email: info@ekosmart.sk

web: www.ekosmart.sk

tel: +421-908-406-848

 

Sídlo spoločnosti:   Novozámocká 24, 960 01 Zvolen

Prevádzka BB:         Sládkovičova 37/A, 974 01 Banská Bystrica

Prevádzka ZH:         Priemyselná 100, 965 01 Ladomerská Vieska

 

IČO: 45 845 026

DIČ: 202 312 1969

IČ DPH: SK202 312 1969

 

bankové spojenie: UniCredit Bank  čís.účtu: 1107330004/ 1111   IBAN: SK05 1111 0000 0011 0733 0004  SWIFT: UNCRSKBX

 

zapísaná v obchodnom registri obchodného súdu v Banskej Bystrici, odd.: Sro, vložka č: 19072/S