O SKLE

Sklo je v súčasnosti jedna zo základných priemyselných a stavebných materiálov. Vďaka svojej priehľadnosti nachádza široké spektrum využitia. Z chemického hľadiska obsahuje najčastejšie kremičitý piesok, sódu, oxidy alkalických kovov, vápenec a rôzne iné prímesy podľa toho aké požadujeme aby malo vlastnosti. Je to biologicky neaktívny materiál. Nie je voľne rozložiteľný v prírode. Voľný výskyt neexistuje a preto sa musí vyrábať. Priemyselná výroba skla je za rôznym účelom využitia (dekorácia, stavebný materiál, obalový materiál, automobilový a elektrotechnický priemysel).

Do skla sa pridáva množstvo prísad pre dosiahnutie jeho požadovaných kvalitatívnych vlastností a určenia skleného výrobku.

Tabuľové sklo sa najčastejšie používa v stavebníctve a automobilovom priemysle.

Pri dosahovaní požadovaných vlastností sa zvykne tabuľové sklo upravuje rôznymi metódami. Jednou z nich je aj zahrievanie skla na vysoké teploty. Tento proces voláme kalenie skla. Kalené sklo sa po rozbití rozpadne na množstvo úlomkov. Tieto úlomky nie sú ostré a tak nedochádza k poraneniu osôb zasiahnutými týmito úlomkami.