Likvidácia autoskla

 

 

Spracovateľom starých vozidiel zabezpečujeme zvýšenie percenta zhodnotenia autovrakov. Napomáhame zbaviť sa všetkého skleného odpadu zo spracovania starých vozidiel. či už sa jedná o okná, reflektory a iné sklené časti. Celková váha skla nachádzajúca sa v autovrakoch je približne 40 kg, čo tvorí zhruba 3% podiel na celkovej hmotnosti starého vozidla. Samotné čelné autosklo z osobného automobilu svojou hmotnosťou približne 13 kg, prispieva k zvýšeniu zhodnotenia autovraku približne o 1%.

 

Spracovateľom starých vozidiel pomáhame splniť limity materiálového spracovania starých vozidiel zhodnocovaním autoskiel.