Pre zberné dvory

V rámci neustáleho zvyšovania dostupnosti našich služieb a rozširovania poľa našej pôsobnosti ponúkame novým partnerom- prevádzkovateľov zariadení na zber odpadov s udeleným povolením súhlasu na zber odpadu zo skla- katalógové čísla odpadov (v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov) 15 01 07, 16 01 20, 17 02 02, 19 12 05, 20 01 02.
V prípade, že ste prevádzkovateľ takéhoto zberného dvora a máte záujem o spoluprácu pri likvidácii skla kontaktujte nás na uvedených číslach a adresách v sekcii kontaktujte nás.