Sklený odpad a odvoz skleného odpadu

 

 Naša spoločnosť zbiera sklený odpad z miest jeho aktuálneho výskytu. Odvoz skleného odpadu vykonávame kontajnerovými vozidlami resp. vozidlami na sypký materiál. Podmienkou aby sa v materiály nevyskytovali nežiadúce látky je aby sa sklený odpad zhromažďoval oddelene od ostatných odpadov na spevnenej resp. vybetónovanej ploche. Odvoz sklených odpadov následne vykonávame po telefonickej objednávke a dohodnutia si termínu jeho odvozu. Ak sa u vás vyskytuje odpad zo skla, neváhajte a zavolajte si ku nám po jeho odvoz a následnú ekologickú likvidáciu.